KAMUOYUNA DUYURU

 

Onsekiz yıl boyunca Beylikdüzü bölgesinde 54 projeyi bitirip daire sahiplerine teslim eden şirketimiz, ülkemizde olduğu gibi yurtdışında da iftihar edilen bir marka haline gelmiştir. 2015 yılında Esenyurt Bölgesinde 40.000m2 arsa üzerinde geliştirdiğimiz 2000 konut ve ticari alandan müteşekkil EVALPARK İSTANBUL projemiz yurtiçi ve yurtdışında ciddi talepler almış ve geliştirilen projenin niteliği ile gönüllerde taht kurmuştur. Şirketimiz, güçlü finansman kaynakları, kredilibitesi ve şirketin itibari ile yüzmilyonlarca değer ifade eden güçlü bir yapıya sahip olmuştur. Bu sure zarfında hiçbir çek, senet veya yerine getirilemeyen bir taahhüdü olmamış, ister bankalar ister devlet nezdinde A Plus bir şirket haline gelmiştir. Şahsımızın itibari ile birleşen başarılı yönetim ve üretim süreçleri ile birlikte şirketimize ve şahsımıza karşı organize olan silahlı bir çete örgütünün varlığı maalesef 22.08.2018 tarihinde ortaya çıkmıştır.

Hayatpark Gayrimenkul A.Ş. adı altında yuvalanan iş bu silahlı çete örgütüne karşı şirketimiz başta olmak üzere çeşitli zamanlarda yapılan suç duyuruları neticesinde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinde İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü ilçesinde faaliyet gösteren “Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütü”nün varlığı, karışmış olduğu ve işlediği suçlar tespit edilmiş, örgütün yapısı ve yöntemleri deşifre edilmiştir.

İstanbul Emniyetinin yaptığı çalışmalar neticesinde Bakırköy Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan İDDİANAME’de Hayatpark Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında yuvalanan M. A’nin silahlı çete örgütü lideri olduğu ve birlikte organize olan şirket içi ve dışındaki onlarca kişinin, çete üyesinin ve destekçilerinin Büyükçekmece ve Esenyurt ilçesinde birlikte hareket ederek, haksız kazanç elde etmek amacıyla hareket ettikleri, şikayetçilere veya başka şahıslara yönelik özellikle “DOLANDIRICILIK, MALA ZARAR VERME, SUÇ ÖRGÜTÜNE YARAR SAĞLAMAK AMACIYLA SİLAHLA NİTELİKLİ YAĞMA, SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA, SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMA, KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA, TEHDİT, ÇALIŞMA HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA, MAL KAÇIRMA, MAL AKLAMA, EVRAKTA SAHTECİLİK, HAKSIZ MADDİ MENFAAT TEMİN ETMEK, SİLAHLI SALDIRI, ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS YÖNÜNDEN AZMETTİRME, RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK, MAL VARLIĞI DEĞERLERİNİ YURTDIŞINA ÇIKARMA, YALAN TANIKLIK, İFTİRA, RÜŞVET ALMAK VE VERMEK… VB” birtakım eylemler gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi hedefledikleri tespit edilmiştir.

Bu silahlı çete örgütü ile birlikte hareket eden Esenyurt Belediyesi’nin usulsuz ve yolsuz işlemleri neticesinde sürdürdüğümüz hukuki dava süreçlerinde Avukatımız Erzat Çifçi ve Aydın Arvas bu çete örgütü tarafından silahlı saldırıya uğramış ve ağır yaralanmışlardır. Şirketimize, şahsımıza, avukatımıza ve ortağımıza karşı yapılan itibarsızlaştırma, yağma, silahlı saldırı ve kasten adam öldürmeye tam teşebbüs neticesinde başta şahsımız, şirketimiz ve binlerce müşterimiz mağdur edilmiş, milli ekonomiye ve kamu düzenine telafisi güç zararlar verilmiştir.

Her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne olan güvenimiz neticesinde güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin savcıları, hukukçuları, emniyet ve istihbarat güçleri’nin iş bu yağmacı, çete ve mafyatik yapılara yol vermediğine bir kez daha şahit olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Nihayetinde avukatımıza ve ortağımıza öldürmek kastı ile silahlı saldırıda bulunanlar ve azmettirenler çok büyük gayret, başarılı operasyonlar ve takipler neticesinde tespit edilmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Şirketimizin tüm malvarlıklarını, kıymetli evraklarını, çek ve senetlerini, projesini yağma eden Silahlı çete örgütü lideri ve üyeleri ve işbirlikçileri, tetikçileri T.C.BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖRGÜTLÜ SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU tarafından hazırlanan 2020/92153 Soruşturma Numaralı, 2020/27797 Esas Nolu ve 2020/5027 İddianame Numarası ile BAKIRKÖY 23. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’ne sevk edilmiştir. T.C. BAKIRKÖY 23. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’nin hazırladığı Tensip Zaptında sanıkların isimleri ve yargılanacak suçları belirtilmiş ve ilk duruşma günü 15.01.2021 günü saat 09:30 ‘e verilmiştir.

Esenyurt Belediyesi, İstanbul ili, Esenyurt İlçesi 1455 ADA 17 PARSELDEKİ 1086 dairelik üretimi devam eden, milyonlarca üretim bedeli ödenmiş olan EVALPARK İSTANBUL isimli projemizin mevcut yürürlükte olan ruhsatına rağmen aynı ada ve parselde silahlı çete örgütünün yuvalandığı Hayatpark Gayrimenkul A.Ş. adına sahte bir ruhsat düzenleyerek iş bu silahlı çete örgütünün en büyük destekçisi ve yağmada ortağı olmuştur. Esenyurt Belediyesi Projemizi elimizden alıp silahlı çete örgütüne vermiş, bununla da yetinmemiş 1086 adet kat irtifakı tapusu kurmak suretiyle şirketimizin ve tüm müşterilerimizin mallarını silahı çete örgütü adına yapmak suretiyle Dünyada bir örneği olmayan yolsuz, usulsuz ve yağma girişimini çete örgütüyle birlikte organize etmiştir. İş bu yağma işleminin bel kemiğini oluşturan Esenyurt Belediyesinin düzenlediği sahte ruhsat İstanbul 10.İdare Mahkemesinin 2019/190E., 2019/1375K. sayılı ilamı ile iptal edilerek, Eval İnşaat’ın sözleşmesinin ve ruhsatının geçerli olduğu tescil edilmiştir. Bu kararı iki yıldır Esenyurt Belediyesi yürürlüğe koymamakta, kanun tanımamazlıkta direnmektedir. T.C. Danıştay Altıncı Dairesi’nin 2020/4763 Esas No ve 2020/6271 Karar Numarası ile bir kez daha kesinleşen ve onanan Esenyurt Beledeyisi’nin verdiği sahte ruhsatın geçersiz olduğu, Eval İnşaat’ın ruhsatının ve sözleşmesinin geçerli olduğu kararı maalesef halen Esenyurt Belediyesi tarafından yürürlüğe konmamıştır. Silahlı çete örgütünün Esenyurt Belediyesi içerisindeki işbirlikçilerinin olduğu bu eylemlerle bir kez daha ortaya çıkmıştır. İş bu silahlı çete örgütünün ve destekçilerinin usulsuz olarak elde ettikleri 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2019/78 Esas sayılı “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’nin Feshi Davası” tarafımızdan İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA gönderilmek üzere 2020/77 sayılı dosya ile 28.08.2020 tarihinde temyiz edilmiş olup kesinleşmemiş ve halen derdesttir. Bu çete örgütü iş bu mahkeme kesinleşmeden yağma ettikleri şirketimizin ve müşterilerimizin, nakit, çek, senet ve daireleri ile iktifa etmeyip mevcut projeden yer alan ve bedelinin ödeyen tüketicilerin tüm mallarına göz dikerek yağma işlemlerine devam etmektedirler.

Yukarıdaki suçlardan yargılanan organize suç örgütünün kurmuş olduğu Hayatpark Gayrımenkul A.Ş. isimli şirketin amacının şirketimizin tüm malvarlıkları başta olmak üzere tüketicileri dolandırmak olduğu açık ve nettir. Eval inşaat Ticaret Limited Şirketi olarak; yağma yoluyla elimizden alınan tüm haklarımızı yasal yollara bu organize suç örgütü ve örgütün şirketi olan Hayatpark Gayrımenkul A.Ş. den geri alacağımızı ve tüm tüketicilerin mağduriyetini sonlandıracağımızı; bu amaçla tüm tüketicilerimizin yasal mücadelemize destek vermelerini, avukatları vasıtasıyla Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/490 Esas sayılı dosyasına müdahil olmalarını saygılarımızla kamuoyuna duyururuz.

Not: Diğer kamuoyu duyurularımıza resmi Eval İnşaat instagram https://www.instagram.com/evalinsaat/?hl=tr adresinden ulaşabilirsiniz

Eval İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.